Συγκριτικός πίνακας με συζυγή ζεύγη οξέων - βάσεων (ισχύς - σταθερά ιοντισμού)
Δεν υπάρχουν σχόλια: