Πείραμα Hersey - Chase


ΤΟ DNA ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΦΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΦΑΓΩΝ
Στο Ιντερνετ υπάρχουν βέβαια πολύ καλές διαγραμματικές παραστάσεις για το πείραμα Hershey-Chase αλλά και animations

Δεν υπάρχουν σχόλια: