Μετάφραση

Μνημονικός κανόνας που βοηθάει στη γρήγορη απομνημόνευση των διαδικασιών αυτών. Είναι χρήσιμος γιατί πρόκειται για αρκετά πολύπλοκες διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: